De buxusmot is weer in aantocht!

De buxusmot is weer in aantocht!

De eerste kleine rupsjes zijn weer waargenomen en vreten reeds aan de kleine buxusblaadjes. De buxusmot-rups: een groen-zwart rupsjes van een Aziatische vlindersoort vreten op een week tijd grote stukken buxus kaal. Deze rupsjes overwinteren in hun cocon en als het warmer wordt komen ze als jonge rupsjes de buxus kaalvreten. Enkele weken later (half april) verpoppen ze en vindt men witte spinseldraden in de buxus tussen de kaalgevreten takjes. Eind april zal de vlinder te zien zijn en een maand later legt die opnieuw eitjes aan de onderkant van gezonde buxusblaadjes. Een paar weken later herbegint de cyclus met rupsjes die de buxus kaalvreten: tot driemaal per jaar.

GROENDEKOR BIEDT MEERDERE OPLOSSINGEN:

BEHANDEL VAN ZODRA U DE KLEINE RUPSJES ZIET, dat bespaart product en is efficiënter. De insecten moeten geraakt worden door het product! U moet ze zien en raken.

1. Controleer uw buxus regelmatig en kijk of u geen kleine groenzwarte rupsjes ziet. U moet veel minder middelen inzetten om gezonde buxus te houden als u snel ingrijpt.

2. U kan bestrijden met biopesticiden zoals Conserve en Biopyretrex

3. Lokaal kan u ook snel de rupsen die uw buxus kaalvreten bestrijden met contactinsecticide Decis,10 ME,Multisect, Karate…de andere nuttige en schadelijke insecten die u niet bespuit blijven leven en er is geen nawerking.

4. Biologische producten tegen de buxusmot van BIO PRESTO: nematoden tegen de buxusmot en feromonen tegen de buxusmot-vlinder.

5. Biologische bestrijding van buxusmot-vlinder van DCM: met de vallen en kleefplaten en feromonen.