Tuinbouwkundigen

VAN MONS JEAN BAPTISTE
Van zijn prilste jeugd af was hij een plantenminnaar en vooral een hartstochtelijk beoefenaar der fruitkunde en der fruitboomteelt. Hij wijdde zich met hart en ziel aan het verbeteren der fruitvariëteiten en niemand heeft, voor hem en wellicht tot heden toe, zoveel gedaan voor de uitbreiding der fruit-, boomteelt noch voor de winningen verspreiding der goede variëteiten dan hij. De nog steeds veel gekweekte en met recht geroemde peervariëteit "Nec plus Meuris" is door hem gewonnen. Toen hij pas 22 jaar oud was had hij, door opmerken en overdenken, een theorie opgebouwd, welke hij, jaar in jaar uit, in proefondervindelijke toepassing bracht in een fruitboomkweekerijn welke hij te Brussel had gesticht. Het is slechts in 1835, dus op 70-jarige leeftijd dat hij deze theorie kenbaar maakte in zijn befaamd gebleven werk "De la Culture des arbres fruitiers". De basis waarop zijn hele theorie steunt kan kort worden samengevat, aldus worden uitgedrukt: "Om de volmaakste vruchten te bekomen zaaie men steeds de eerste zaden van de nieuwste goede variëteiten, zaait men zaden van oude variëteiten dan bekomt men slechts wildelingen." Poiteau, de geleerde Frans kweker der vorige eeuw, doet al het belang der "Théorie Van Mons" zoals hij haar noemt, uitschijnen door er de wetenschappelijke waarde van te belichten, hij dringt er ten zeerste op aan opdat deze werkwijze door al de Franse boomkweekers zou gevolgd worden want, zegt hij de "Theorie Van Mons" is een der geleerdste en nuttigste ontdekkingen door het menselijk genie en de wetenschappelijke redenering op het einde der 18de eeuw gemaakt. Van Mons vond ook een handelwijze om griffels, ongeschonden en in volmaakte staat over grote afstanden te verzenden en paste ze toe om Amerika van goede fruitsoorten te voorzien. Er werden zo in 1832 in de kwekerijen der "Tuinbouwvereniging van Massachusets" niet minder dan 93 Belgische peervariëteiten gegriffeld en verder vermenigvuldigd. Met gerust geweten zou men Van Mons de vader der fruitkunde of pomologie kunnen heten. Hij gaf een groot aantal knappe fruitbeschrijvingen in de "Annalen de Physique générale" en in 1823 maakte hij een catalogus op der goede fruitvariëteiten. De fruitkunde en de fruitboomcultuur waren zijn groote liefhebberij, 't voorwerp zijner immer waakzame aandacht, zijner ononderbroken proefnemingen en eigenhandige teelten, zijn kwekerijen waren voor hem een bron van de grootste genoegens maar tevens een bron van de grootste wederwaardigheden en tegenslag. Gedurende zijn verblijf te Brussel en ter beproeving van zijn theorie had hij, in een uitgestrekte kwekerij, 80.000 stuks fruitbomen verzameld. (TEKST UIT 1942) De theorie van Mons: 'Zaailingen uit zaad van de jongste bomen geven de beste resultaten'. 

RIVERS THOMAS
Een tuinbouwkundige uit Engeland. 

GILLEKENS
Léopold-Guillaume GILLEKENS. (Geboren te Sint-Pieters-Leeuw op 11 oktober 1833 en gestorven te Vilvoorde in 1905). Een zwaargewicht in de Belgische tuinbouwwereld. Na zijn briljante studies te Vilvoorde werd hij tewerk gesteld op het kasteel van Miaucourt te Courcelles. De culturen die hij op dit kasteel verzorgde werden vermaard in de tuinbouwmilieu's. In 1867 volgde hij De Bavay op als directeur van de Vilvoordse hofbouwschool. Onder zijn bestuur en met medewerking van leraars als Marchal, Spruyt, Thomas, Joris, Driessens en Laurent werd deze school één van de meest vooraanstaande ter wereld. Gillekens richtte in 1884 een bedrijf op te Haren, waar hij experimenteerde met bemesting van rioolwater in allerlei groenteculturen. Gedurende zijn carrière verzorgde hij zo'n 2.500 voordrachten. Hij was een fervent propageerder van de groenteteelt om de landbouwcrisis van 1880-95 te verzachten. Belangrijke werken van hem zijn: 'La taille et la culture des arbres fruitières' (1866), 'Cours pratique de la culture maraichère' (1895) en 'Eléments d'arboriculture forestière'.

ANGELO DORNY
Angelo Dorny verzorgt tal van tuin en kookrubrieken.Hij beheert ook de website www.vergetengroenten.be. Met zijn boek "Angelo's groentetuin" was zelf tuinieren nog nooit zo leuk. Hij helpt u met zijn boek op weg om een moestuin op te starten en gaat dieper in op de teelt van 25 soorten groenten.